You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Świadczenia komercyjne


CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 06.07.2022r.

Lp Nazwa Cena
1 Porada lekarza specjalisty 130,00 zł
2 Porada neurologa 150,00 zł
3 Porada lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 100,00 zł
4 Wizyta domowa lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 200,00 zł
5 Wizyta domowa specjalisty 200,00 zł
6 Wizyta domowa logopedy 120,00 zł
7 Porada lekarza rehabilitacji 200,00 zł
8 Zaświadczenie o stanie zdrowia 60,00 zł
9 Inne zaświadczenie lekarskie 60,00 zł
10 Iniekcja 15,00 zł
11 CUKIER GLUKOMETR 10,00 zł
12 EKG bez opisu 20,00 zł
13 KSERO 1 strona 0,44 zł
14 Wyciąg lub odpis dok. Med. 1 strona 12,67 zł
15 Udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 2,53 zł


Przychodnia „SANA-MED” przy współpracy z Laboratorium Medycznym DIAGNOSTYKA wykonuje również badania laboratoryjne:

Lp Nazwa Cena
1 Badania podstawowe i biochemiczne -
2 Badania kału -
3 Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych -
4 Diagnostykę choroby wieńcowej i chorób serca -
5 Badania hematologiczne -
6 Badania serologiczne -
7 Diagnostykę chorób tarczycy -
8 Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne -
9 Diagnostykę anemii -
10 Diagnostykę cukrzycy -
11 Diagnostykę osteoporozy i zaburzeń kostnych -
12 Inne hormony i metabolity -
13 Diagnostykę chorób nowotworowych -
14 Badania układu krzepnięcia -
15 Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy -
16 Badania z moczu -
17 Infekcje -
18 Badania toksykologiczne (leki, narkotyki, alkohole i inne substancje, metabolity i metale) -
19 Badania autoimmunologiczne -
20 Badania alergologiczne -
21 Badania mikrobiologiczne -

FIZJOTERAPIA


DZIAŁ FIZJOTERAPII

Dla pacjentów nie posiadających skierowania oferujemy zabiegi w konkurencyjnej cenie. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Naszym cennikiem rehabilitacji.


Lp Nazwa Cena
1 DIADYNAMIK 12,00 zł
2 JONOFOREZA 12,00 zł
3 SOLLUX 12,00 zł
4 TENS 12,00 zł
5 INTERDYN 12,00 zł
6 MAGNETRONIK 12,00 zł
7 ULTRADŹWIĘKI 12,00 zł
8 FONOFOREZA 12,00 zł
9 KRIOTERAPIA – DO 5 ZABIEGÓW 17,00 zł
10 KRIOTERAPIA – POW. 5 ZABIEGÓW 15,00 zł
11 LASEROTERAPIA 12,00 zł
12 MASAŻ 30 min 70,00 zł
13 MASAŻ 20 min. JEDEN ODCINEK 50,00 zł
14 ĆW. CZYNNE W ODCIĄZENIU – JEDEN ODCINEK 15 MIN 20,00 zł
15 KINESIOTAPING – JEDEN ODCINEK 30,00 zł
16 PRACA INDYWIDUALNA Z PACJENTEM (TERAPIA MANUALNA, MCKENZI, PNF) 80,00 zł
17 INSTRUKTAŻ FIZJOTERAPEUTYCZNY 70,00 zł
18 KONSULTACJA + INSTRUKTAŻ FIZJOTERAPEUTY 110,00 zł
19 ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE 60,00 zł
20 MASAŻ LIMFATYCZNY KKG 80,00 zł
21 MASAŻ LIMFATYCZNY KKD 100,00 zł
22 PAKIET 5X TERAPIA INDYWIDUALNA + 5X MASAŻ JEDNEGO ODCINKA 600,00 zł
23 PAKIET 5X TERAPIA INDYWIDUALNA + 5X MASAŻ CAŁOŚCIOWY KRĘGOSŁUPA 700,00 zł
24 TERAPIA INDYWIDUALNA Z PACJENTEM (TERAPIA MANUALNA, PNF, TMP, ITP.) 90,00 zł

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA


Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to świadczenia realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego BEZPŁATNIE dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do dyspozycji naszych Pacjentów oddajemy gabinety zabiegowe czynne w godzinach pracy Przychodni.


Oferujemy Państwu:

 • badania i porady lekarskie,
 • wizyty domowe u Pacjentów obłożnie chorych w przypadkach medycznie uzasadnionych,
 • diagnostykę chorób poprzez badania laboratoryjne, badania obrazowe, elektrokardiograficzne (EKG) – zgodnie z zakresem określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • szczepienia ochronne,
 • badania bilansowe – w tym badania przesiewowe,
 • zabiegi pielęgniarskie – iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glukozy we krwi itp.,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, na rehabilitację, do sanatorium, do poradni specjalistycznych, kwalifikowanie do transportu sanitarnego,
 • kwalifikację do zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze

Nasza Przychodnia oferuje realizuje również Programy Profilaktyczne takie jak:

 • Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
 • Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP)

Aby korzystać z porad w ramach POZ, złóż deklarację wyboru do wybranego przez Ciebie lekarza, w wybranej przychodni. Masz prawo nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.

Lista lekarzy, do których są przyjmowane deklaracje:

 • Lek. Teresa Wróblewska-Górczak
 • Lek. Elżbieta Socha
 • Lek. Elżbieta Buda-Szczepka
 • Lek. Teresa Wojewoda-Machnik
 • Lek. Małgorzata Barnaś
 • Lek. Malina Karwan-Grzesikowska
 • Lek. Magdalena Wójcik
 • Lek. Marcelina Koneczna

Złożenie deklaracji do wybranego lekarza nie wyklucza wizyt u innych lekarzy POZ przyjmujących w naszej przychodni.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


PORADNIA NEUROLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologii realizowana dla dorosłych w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakres świadczonych usług:

 • Leczenie i diagnostyka schorzeń układu nerwowego u osób dorosłych, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,
 • Współpraca z lekarzami POZ oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
 • Wykonywanie badań diagnostycznych z analizą medyczną,
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • Kierowanie na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Neurologicznej:

 • Lek. Zbigniew Frycz
 • Lek. Marzena Gudowska-Oraczewska
 • Lek. Jan Ścigalski


PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie laryngologii realizowana dla dzieci i dorosłych w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakres świadczonych usług:

 • Chirurgiczne pobranie materiału diagnostycznego,
 • Usunięcia ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia,
 • Przednia tamponada nosa przy krwotoku,
 • Nacięcie przegrody nosowej,
 • Drenaż ropnia przegrody nosowej,
 • Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego,
 • Przyżeganie ucha zewnętrznego,
 • Kateteryzacja trąbki Eustachiusza,
 • Uwolnienie zrostów nosowych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Otolaryngologicznej:

 • prof. hab. n. med. Maciej Wiatr
 • dr n. med. Agnieszka Wiatr
 • dr n. med. Katarzyna Zajdel


PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dermatologii i wenerologii dla dzieci i dorosłych realizowana w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakres świadczonych usług:

 • Wykonywanie zabiegów krioterapii,
 • Wykonywanie zabiegów elektrokoagulacji,
 • Pobieranie wycinków skóry i tkanki podskórnej dla diagnostyki histopatologicznej,
 • Ocena dermatoskopowa zmian skórnych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Otolaryngologicznej:

 • lek. Justyna Sidełko
 • lek. Alicja Żurek-Wolnik


PORADNIA LOGOPEDYCZNA – INFORMACJA

Szanowni Pacjenci !

NZOZ „SANA-MED” informuje o zakończeniu realizacji świadczeń w zakresie logopedii na podstawie umowy z NFZ z dniem 01.07.2022 roku.Rehabilitacja lecznicza


PORADNIA REHABILITACYJNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji realizowana w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakres świadczonych usług:

 • Udzielanie specjalistycznych porad lekarskich oraz wydawanie zaleceń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • Leczenie zachowawcze z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • Kierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Rehabilitacyjnej:

 • lek. Urszula Kupiec
 • lek. Ryszard Gabryś


FIZJOTERAPIA


DZIAŁ FIZJOTERAPII

Dział Fizjoterapii wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne w trybie ambulatoryjnym na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakres świadczonych usług:

 • Zabiegi fizykoterapeutyczne, tj. działanie prądu elektrycznego, zimna, światła, ultradźwięków, pola magnetycznego,
 • Kinezyterapia – ćwiczenia czynne, bierne, metodami McKenzie, PNF itd.,
 • Masaż

CHUK


PROFILAKTYKA CHUK

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej.

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) został opracowany dla osób szczególnie narażonych, który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Program kierowany jest do osób, które:

 • są wieku 35-65 lat, bez uprzednio rozpoznanej choroby układu krążenia i cukrzycy oraz nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy
 • dotyczy osób uwzględnionych na liście świadczeniobiorcy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Cel programu

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK
 • promocja zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Kto i gdzie realizuje program?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Pacjentów chętnych do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia prosimy o kontakt z Koordynatorem. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany. W ramach programu przeprowadzany jest wywiad oraz pacjent zostaje skierowany na badania ( pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne).

Osoby, u których rozpoznano chorobę układu krążenia w zależności od wskazań medycznych są skierowani (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenia.

Pacjentów chętnych do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia prosimy o kontakt z Koordynatorem pod numerem telefonu:

 • Aneta Adamska 797 300 529
 • Marta Chojnacka 780 117 076

Szczegółowe informacje o programie

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540). O najnowszych zmianach w programie mówi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1355).