You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zasady rejestracji


PRZYCHODNIA „SANA-MED” świadczy usługi medyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00.

Rejestracja Pacjentów PRZYCHODNI „SANA-MED” odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00 oraz za pośrednictwem rejestracji elektronicznej.

Uwaga! Rejestracja do Działu Fizjoterapii odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 do 18:00.

Pacjenci rejestrowani są na określone godziny, jednak ze względu na specyfikę porad medycznych dopuszcza się przesunięcia czasowe.

Zgodnie z warunkami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia, transport sanitarny dla Pacjentów zapewniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Wizyty domowe realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00, po wcześniejszym zgłoszeniu ich w Rejestracji.

Pacjenci do Poradni Specjalistycznych rejestrowani są na określone terminy.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków inwalidzkich, winda dla osób niepełnosprawnych (obok rejestracji), toalety dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Zasady organizacji teleporad

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

  • NZOZ SANA-MED udziela teleporad drogą telefoniczną.
  • Terminy teleporad ustalane są telefonicznie (tel. 12 64 70 122), osobiście lub poprzez e-rejestrację (https://erejestracjasanamed.pl/portal). Pacjent informowany jest przez pracownika Rejestracji o terminie i przedziale czasowym w jakim zostanie udzielona teleporada.
  • Realizujący teleporadę lekarz kontaktuje się telefonicznie z Pacjentem zgodnie z ustalonym terminem, dzwoniąc na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; podczas rozmowy telefonicznej realizowany jest wywiad lekarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, lekarz może zaprosić Pacjenta na wizytę osobistą.
  • W przypadku braku kontaktu z Pacjentem, lekarz podejmie co najmniej trzy próby kontaktu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeżeli po trzykrotnej próbie lekarz nie skontaktuje się z Pacjentem wizyta zostanie usunięta i Pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.

Udostępnianie dokumentacji medycznej


CENY AKRUALNE

Lp Nazwa Cena
1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,44 zł
1 1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,44 zł
2 1 strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 12,67 zł
2 udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 2,53 zł 2,53 zł

Pierwszą kopię dokumentacji medycznej Pacjent otrzymuje bezpłatnie, każda kolejna płatna według cennika.

Polityka prywatności


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Klauzula informacyjna RODO


Informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Przychodni „SANA- MED” przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem danych, które od Państwa zbieramy? Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” sp. z o.o. PRZYCHODNIA „SANA-MED”, os. Dywizjonu 303 nr 2, 31- 871 Kraków, Polska. tel. (12) 64 70 122, fax. (12) 64 70 746.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane? Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Na tej samej podstawie przetwarzamy dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Czy został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych? Inspektorem Danych Osobowych jest Jacek Dziedzic, można się z nim skontaktować pod numerem 606 928 600.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane? Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Zwykle dokumentacja medyczna jest przechowywana 20 lat od wykonania ostatniego wpisu w dokumentacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom, np. firmom? Państwa dane mogą być ujawnione firmom wykonującym badania specjalistyczne na podstawie zawartej umowy, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym organom publicznym uprawnionym do informacji, jeżeli tego zażądają.

Czy mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych i do informacji? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych. Mogą się Państwo zwrócić o wykonanie kopii dokumentacji medycznej.

Czy mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub zabronić ich przetwarzania? Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, Przychodnia jest zobowiązana do przestrzegania prawa, które reguluje zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenia dokumentacji medycznej. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa żądania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Czy mają Państwo prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej? Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.

Czy Państwa dane osobowe będą używane w celach marketingowych? Nie wykorzystujemy danych osobowych pacjentów w celach marketingowych.

Czy Państwa dane będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Czy Państwa dane będą służyły do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji? Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Przdatne linki


Odnośniki do stron internetowych dotyczących:


Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to dostęp do historii udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wystawionych receptach, zwolnieniach i skierowaniach. Każdy pacjent może zalogować się do konta poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Prawa pacjenta