You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3- Wsparcie grantowe placówek POZ.

  • 2022-11-24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3- Wsparcie grantowe placówek POZ.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 21 500,00 PLN